πŸ˜—
Kissing Face
:-*.

A yellow face with simple, open eyes and puckered lips giving a kiss. Commonly conveys sentiments of love and affection.

Like πŸ˜™ Kissing Face With Smiling Eyes, this emoji is sometimes taken to represent whistling, especially when paired with a musical note. May convey such feelings as surprise, admiration, contempt, or feigned innocence, as a person casually whistling after wrongdoing saying, Nothing to look at here.

Similar to πŸ˜™ Kissing Face With Smiling Eyes and 😚 Kissing Face With Closed Eyes but with less intimate eyes.

Kissing Face was approved as part of Unicode 6.1 in 2012 and added to Emoji 1.0 in 2015.

70's 80's 90's 2000's DVDs
 • 😚
  Kissing Face with Closed Eyes
 • 😚
  Kissing Face With Closed Eyes
 • πŸ˜™
  Kissing Face with Smiling Eyes
 • πŸ˜™
  Kissing Face With Smiling Eyes
 • 😘
  Face Blowing a Kiss
 • πŸ’‹
  Kiss Mark
 • 😘
  Face Throwing a Kiss
 • 😽
  Kissing Cat
 • πŸ’
  Kiss
 • πŸ₯°
  Smiling Face With Hearts
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Man: Light Skin Tone, Woman
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Woman
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Woman, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Man
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ½
  Kiss - Man, Woman: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ»
  Kiss - Man, Woman: Light Skin Tone
 • πŸ₯°
  Smiling Face with Hearts
 • 😍
  Smiling Face With Heart-Eyes
 • 😍
  Smiling Face with Heart-Eyes
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss (Man, Man)
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ½
  Kiss - Woman, Woman: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Woman
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ»
  Kiss - Woman, Woman: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Woman
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ»
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Woman: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ½
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Woman: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Man: Light Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Man, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Man, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Man: Dark Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Man, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss (Woman, Woman)
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΎ
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Woman: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΎ
  Kiss - Woman, Woman: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΌ
  Kiss - Woman: Medium-Light Skin Tone, Woman: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Woman
 • πŸ‘¨πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Man: Dark Skin Tone, Woman
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΌ
  Kiss - Woman, Woman: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Woman: Medium-Light Skin Tone, Woman
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Woman, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Man: Medium-Dark Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Man: Medium-Light Skin Tone, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Man, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Man: Medium-Light Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΏ
  Kiss - Man, Woman: Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΎ
  Kiss - Man: Medium-Dark Skin Tone, Man: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΎ
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Man: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Woman, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Man: Medium-Light Skin Tone, Woman
 • πŸ‘¨πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Man: Medium-Dark Skin Tone, Woman
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΎ
  Kiss - Man, Woman: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Man: Light Skin Tone, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Woman: Medium-Light Skin Tone, Man
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Woman: Medium-Light Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Woman: Medium-Light Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • 😽
  Kissing Cat Face With Closed Eyes
 • 🐱
  Cat Face
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Woman, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΎ
  Kiss - Woman, Man: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΌ
  Kiss - Man, Woman: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Man: Dark Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ»
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Woman: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΏ
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Woman: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΏ
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Woman: Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Man: Dark Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΏ
  Kiss - Woman, Woman: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Woman
 • πŸ‘¨πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Man: Medium-Dark Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Man: Medium-Light Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΎ
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Woman: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ½
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Woman: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ½
  Kiss - Woman: Medium-Light Skin Tone, Woman: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΎ
  Kiss - Man: Dark Skin Tone, Man: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Man: Medium-Dark Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΏ
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Woman: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ»
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Woman: Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ½
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Woman: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΎ
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Man: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Man: Dark Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΌ
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Woman: Medium-Light Skin Tone