πŸ’‹
Kiss Mark
Kissing Lips.

The mark left after a firm kiss is placed with bright lipstick. Used in place of ‘xxx’ (kisses), or to send a kiss to someone. More seductive than the kiss emoji.

Kiss Mark was approved as part of Unicode 6.0 in 2010 and added to Emoji 1.0 in 2015.

Nostalgic DVDs
 • 😚
  Kissing Face With Closed Eyes
 • 😚
  Kissing Face with Closed Eyes
 • 😘
  Face Blowing a Kiss
 • 😘
  Face Throwing a Kiss
 • πŸ˜—
  Kissing Face
 • πŸ˜™
  Kissing Face With Smiling Eyes
 • πŸ˜™
  Kissing Face with Smiling Eyes
 • πŸ’
  Kiss
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Man: Light Skin Tone, Woman
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Woman
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Woman, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Man
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ½
  Kiss - Man, Woman: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ»
  Kiss - Man, Woman: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ½
  Kiss - Woman, Woman: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Woman
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ»
  Kiss - Woman, Woman: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Woman
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ»
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Woman: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ½
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Woman: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΎ
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Man: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Man: Light Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Man, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Man, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Man: Dark Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Man, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Woman, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΎ
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Woman: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΎ
  Kiss - Woman, Woman: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΌ
  Kiss - Woman: Medium-Light Skin Tone, Woman: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Woman
 • πŸ‘¨πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Man: Dark Skin Tone, Woman
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΌ
  Kiss - Woman, Woman: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Woman: Medium-Light Skin Tone, Woman
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Woman, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Woman: Medium-Light Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Woman: Medium-Light Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Man: Medium-Dark Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Man: Medium-Light Skin Tone, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Man, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Man: Medium-Light Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΏ
  Kiss - Man, Woman: Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΎ
  Kiss - Man: Medium-Dark Skin Tone, Man: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΎ
  Kiss - Woman, Man: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Woman, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Man: Medium-Light Skin Tone, Woman
 • πŸ‘¨πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Man: Medium-Dark Skin Tone, Woman
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΌ
  Kiss - Man, Woman: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΎ
  Kiss - Man, Woman: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Man: Light Skin Tone, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss - Woman: Medium-Light Skin Tone, Man
 • πŸ‘¨β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨
  Kiss (Man, Man)
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss (Woman, Woman)
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΎ
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Man: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΏ
  Kiss - Woman, Woman: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Woman
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΎ
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Man: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • 😽
  Kissing Cat
 • πŸ‘¨πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Man: Dark Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ»
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Woman: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΏ
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Woman: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΏ
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Woman: Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Man: Dark Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Man: Medium-Dark Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Man: Medium-Light Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΎ
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Woman: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ½
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Woman: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΌβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ½
  Kiss - Woman: Medium-Light Skin Tone, Woman: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΎ
  Kiss - Man: Dark Skin Tone, Man: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Man: Medium-Dark Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΎβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΏ
  Kiss - Woman: Medium-Dark Skin Tone, Woman: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ»
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Woman: Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΌ
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Man: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ»
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Man: Light Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ»β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸ½
  Kiss - Woman: Light Skin Tone, Woman: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΎ
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Man: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸ½
  Kiss - Man: Dark Skin Tone, Man: Medium Skin Tone
 • πŸ‘¨πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Man: Medium Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸΏβ€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘¨πŸΏ
  Kiss - Woman: Dark Skin Tone, Man: Dark Skin Tone
 • πŸ‘©πŸ½β€β€οΈβ€πŸ’‹β€πŸ‘©πŸΌ
  Kiss - Woman: Medium Skin Tone, Woman: Medium-Light Skin Tone