πŸ‘’
Womans Boots
The "πŸ‘’" or "Womans Boots" emote is a pictogram of a pair of women's boots, typically worn in cold weather. It is often used to represent fashion, footwear, winter, or simply to indicate that someone is wearing boots.
  Examples:
 • Innocence & Youthfulness:
  "These cute ankle boots make me feel like a kid again πŸ‘’"
 • Confidence & Power:
  "I feel like a boss in these boots πŸ‘’"
 • Glamour & Extravagance:
  "I'm feeling like a movie star in these sparkly boots πŸ‘’"
 • Show More
#Womans Sandal #Cowgirl Boots Emoji #Knee High Boots Emoji
70's 80's 90's 2000's DVDs
 • Make Your Own Emoji
Try FastEmote
 • πŸ‘’
  Woman's Boot
 • πŸ₯Ώ
  Flat Shoe
 • πŸ‘ž
  Man's Shoe
 • πŸ‘ž
  Mans Shoe
 • πŸ‘‘
  Womans Sandal
 • πŸ‘ 
  High-Heeled Shoe
 • πŸ‘—
  Dress
 • 🧦
  Socks
 • πŸ’…πŸΏ
  Nail Polish + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • πŸ‘–
  Jeans
 • πŸ‘•
  T-Shirt
 • πŸ‘
  Pouch
 • πŸ§₯
  Coat
 • 🀡🏾
  Man in Tuxedo: Medium-Dark Skin Tone
 • 🩳
  Shorts
 • πŸ‘‘
  Woman's Sandal
 • πŸ‘”
  Necktie
 • πŸ‘Ÿ
  Running Shoe
 • ⌚
  Watch
 • 🧣
  Scarf
 • πŸ‘
  Clutch Bag
 • πŸŒ‚
  Closed Umbrella
 • 🩴
  Thong Sandal
 • 🩱
  One-Piece Swimsuit
 • πŸ‘Ÿ
  Athletic Shoe
 • πŸ€΅πŸ»β€β™‚οΈ
  Man in Tuxedo: Light Skin Tone
 • 🀡🏽
  Man in Tuxedo: Medium Skin Tone
 • πŸ‘š
  Womans Clothes
 • πŸ’…πŸΎ
  Nail Polish, Type-5
 • 🧒
  Billed Cap
 • 🦢
  Foot
 • πŸ‘³πŸΎβ€β™€οΈ
  Woman Wearing Turban: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ’‡πŸΏ
  Haircut, Type-6
 • πŸ’‡β€β™€οΈ
  Woman Getting Haircut
 • πŸ€ΈπŸ»β€β™€οΈ
  Woman Doing Cartwheel, Type-1-2
 • πŸ’…πŸ½
  Nail Polish, Type-4
 • πŸ„πŸ½β€β™€οΈ
  Woman Surfing, Type-4
 • πŸ€΅πŸ½β€β™€οΈ
  Woman in Tuxedo: Medium Skin Tone
 • πŸ‘’
  Womans Hat
 • πŸ₯Ύ
  Hiking Boot
 • πŸ’…πŸΌ
  Nail Polish: Medium-Light Skin Tone
 • πŸ‘š
  Woman's Clothes
 • πŸ‘“
  Eyeglasses
 • πŸ€΅β€β™€οΈ
  Woman in Tuxedo
 • πŸ‘΅
  Older Woman
 • πŸŒπŸ½β€β™€οΈ
  Woman Golfing, Type-4
 • 🟀
  Brown Circle
 • πŸ€ΈπŸ½β€β™€οΈ
  Woman Doing Cartwheel, Type-4
 • πŸ€ΈπŸΏβ€β™€οΈ
  Woman Doing Cartwheel, Type-6
 • πŸ€ΈπŸΎβ€β™€οΈ
  Woman Doing Cartwheel, Type-5
 • πŸ€ΈπŸΌβ€β™€οΈ
  Woman Doing Cartwheel, Type-3
 • πŸ€Έβ€β™€οΈ
  Woman Doing Cartwheel
 • πŸŽ™οΈ
  Studio Microphone
 • πŸ‘“
  Glasses
 • πŸšΆπŸΎβ€β™€οΈ
  Woman Walking, Type-5
 • πŸšΆπŸ½β€β™€οΈ
  Woman Walking, Type-4
 • πŸšΆπŸ»β€β™€οΈ
  Woman Walking, Type-1-2
 • πŸšΆπŸΏβ€β™€οΈ
  Woman Walking, Type-6
 • πŸšΆπŸΌβ€β™€οΈ
  Woman Walking, Type-3
 • πŸ›‹οΈ
  Couch and Lamp
 • 🀎
  Brown Heart
 • πŸ’ƒπŸ½
  Woman Dancing: Medium Skin Tone
 • πŸ•ΆοΈ
  Sunglasses
 • πŸš΄πŸ»β€β™€οΈ
  Woman Biking, Type-1-2
 • πŸš΄πŸ½β€β™€οΈ
  Woman Biking, Type-4
 • 🏬
  Department Store
 • πŸŽ’
  School Satchel
 • πŸ₯»
  Sari
 • πŸ€΅β€β™‚οΈ
  Man in Tuxedo
 • β˜‚οΈ
  Umbrella
 • πŸ’ƒπŸΏ
  Woman Dancing: Dark Skin Tone
 • 🧰
  Toolbox
 • 🧀
  Gloves
 • πŸ§”β€β™€οΈ
  Woman: Beard
 • πŸ€¦πŸΏβ€β™€οΈ
  Woman Facepalming, Type-6
 • πŸ„πŸ»β€β™€οΈ
  Woman Surfing, Type-1-2
 • πŸš΄πŸΌβ€β™€οΈ
  Woman Biking, Type-3
 • πŸ„πŸΎβ€β™€οΈ
  Woman Surfing, Type-5
 • πŸ€¦πŸ»β€β™€οΈ
  Woman Facepalming, Type-1-2
 • πŸ€¦πŸΌβ€β™€οΈ
  Woman Facepalming, Type-3
 • πŸ„πŸΌβ€β™€οΈ
  Woman Surfing, Type-3
 • πŸŒπŸ»β€β™€οΈ
  Woman Golfing, Type-1-2
 • πŸŒπŸΌβ€β™€οΈ
  Woman Golfing, Type-3
 • πŸŒπŸΏβ€β™€οΈ
  Woman Golfing, Type-6
 • πŸŒπŸΎβ€β™€οΈ
  Woman Golfing, Type-5
 • πŸ€ΉπŸΏβ€β™€οΈ
  Woman Juggling, Type-6
 • πŸ€ΉπŸΎβ€β™€οΈ
  Woman Juggling, Type-5
 • πŸ€ΉπŸ½β€β™€οΈ
  Woman Juggling, Type-4
 • πŸ€ΉπŸΌβ€β™€οΈ
  Woman Juggling, Type-3
 • πŸ’…πŸΎ
  Nail Polish: Medium-Dark Skin Tone
 • πŸ€·πŸ½β€β™€οΈ
  Woman Shrugging, Type-4
 • πŸ€·πŸΏβ€β™€οΈ
  Woman Shrugging, Type-6
 • πŸ€·πŸΎβ€β™€οΈ
  Woman Shrugging, Type-5
 • πŸ€·πŸΌβ€β™€οΈ
  Woman Shrugging, Type-3
 • πŸ€·πŸ»β€β™€οΈ
  Woman Shrugging, Type-1-2
 • πŸ€Ήβ€β™€οΈ
  Woman Juggling
 • πŸ’‡πŸΎβ€β™€οΈ
  Woman Getting Haircut, Type-5
 • πŸ€¦πŸΎβ€β™€οΈ
  Woman Facepalming, Type-5
 • πŸ§β€β™€οΈ
  Deaf Woman
 • πŸ€·β€β™€οΈ
  Woman Shrugging