• ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ“
  Student
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽ“
  Woman Student
 • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽ“
  Man Student
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“
  Woman Student: Medium Skin Tone
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŽ“
  Woman Student: Medium-Light Skin Tone
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“
  Man Student: Medium Skin Tone
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŽ“
  Man Student: Medium-Dark Skin Tone
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŽ“
  Woman Student: Light Skin Tone
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“
  Woman Student: Dark Skin Tone
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŽ“
  Woman Student: Medium-Dark Skin Tone
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“
  Student: Medium Skin Tone
 • ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽ“
  Student: Medium-Dark Skin Tone
 • ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“
  Student: Dark Skin Tone
 • ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽ“
  Student: Medium-Light Skin Tone
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŽ“
  Man Student: Light Skin Tone
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“
  Man Student: Dark Skin Tone
 • ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽ“
  Student: Light Skin Tone
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŽ“
  Man Student: Medium-Light Skin Tone
 • (เฉญ โ€ขฬ€ฯ‰โ€ขฬ)เฉญฬธ*โœฉโบหš
  Learning Magic
 • โŒโŠ™_โŠ™)
  I'm a little nerds
 • (* ห˜โŒฃห˜)โ—ž[_]
  I like reading
 • (* oโŒฃ o)โ—ž[_]
  A good book
 • ( o โŒฃ o)โ—ž[_]
  This is a good book
 • /_ _ /โ•ฐ(โŠก-โŠก)ูˆ/๐Ÿ—พ/ โœŽโ”ฌโ”€โ”ฌ (เฒ _เฒ  ),
  This's geography class
 • ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽ“
  Male Student
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽ“
  Female Student
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“
  Female Student, Type-6
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŽ“
  Male Student, Type-5
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“
  Male Student, Type-4
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŽ“
  Male Student, Type-3
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŽ“
  Female Student, Type-3
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“
  Female Student, Type-4
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŽ“
  Female Student, Type-5
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“
  Male Student, Type-6
 • ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿซ
  Woman Teacher
 • ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŽ“
  Male Student, Type-1-2
 • ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŽ“
  Female Student, Type-1-2
 • ๐Ÿค”
  Thinking Face
 • (โŒโ– _โ– )โ”
  Blind as a bat
 • ๐Ÿ’ฏ
  Hundred Points
 • ( โ›3โ›)๐Ÿ“—โ”ฌโ”€โ”ฌ๐Ÿ“˜(^O^ )(โ‹†เฐ เฑโ—กเฐ เฑ)๐Ÿ“—โ”ฌโ”€โ”ฌ (ยฐLยฐ)โ˜
  All students with the same book
 • ( โ›3โ›)๐Ÿ“’โ”ฌโ”€โ”ฌ๐Ÿ“’(^O^ )(โ‹†เฐ เฑโ—กเฐ เฑ)โ”ฌโ”€โ”ฌ ๐Ÿ“(ยฐLยฐ)โ˜
  Write now,please
 • (โ™ฅลโ€ฟล)็ˆป(ลโ€ฟลโ™ฅ)
  Blank-eyed Hug
 • (โ€ขห‡ โ€ฟ ห‡โ€ข)-โ†’
  Explain Vector
 • (* oโŒฃo)โ—ž[_]
  Love Reading Books
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ซ๓ ข๓ ฃ๓ ฟ
  Flag for Banskรญยก Bystrica (SK-BC)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ซ๓ ข๓ ฌ๓ ฟ
  Flag for Bratislava (SK-BL)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ถ๓ €ด๓ ฟ
  Flag for Komenda (SI-164)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €น๓ €ณ๓ ฟ
  Flag for ร…ยฝuร…ยพemberk (SI-193)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ฒ๓ €น๓ ฟ
  Flag for Trbovlje (SI-129)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ฐ๓ €ฑ๓ ฟ
  Flag for Radlje ob Dravi (SI-101)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ณ๓ €น๓ ฟ
  Flag for Vojnik (SI-139)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ธ๓ €ต๓ ฟ
  Flag for Trnovska Vas (SI-185)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฒ๓ €ฐ๓ €ณ๓ ฟ
  Flag for Straร…ยพa (SI-203)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ณ๓ €ฐ๓ ฟ
  Flag for Trebnje (SI-130)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ถ๓ €ถ๓ ฟ
  Flag for Loร…ยกki Potok (SI-066)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ฒ๓ €ฒ๓ ฟ
  Flag for Dol pri Ljubljani (SI-022)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ณ๓ €ฒ๓ ฟ
  Flag for Turniร…ยกร„ยe (SI-132)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ฒ๓ €ฒ๓ ฟ
  Flag for ร…ย kofja Loka (SI-122)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ฑ๓ €ท๓ ฟ
  Flag for ร…ย enร„ยur (SI-117)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ถ๓ €ฑ๓ ฟ
  Flag for Ljubljana (SI-061)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €น๓ €ฒ๓ ฟ
  Flag for Podร„ยetrtek (SI-092)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ธ๓ €ฐ๓ ฟ
  Flag for Murska Sobota (SI-080)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ต๓ €ถ๓ ฟ
  Flag for Dobrovnik (SI-156)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ท๓ €ธ๓ ฟ
  Flag for Moravske Toplice (SI-078)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ฑ๓ €ฐ๓ ฟ
  Flag for Tiร…ยกina (SI-010)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ด๓ €ธ๓ ฟ
  Flag for Koร„ยevje (SI-048)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ธ๓ €ถ๓ ฟ
  Flag for Odranci (SI-086)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ท๓ €ณ๓ ฟ
  Flag for Metlika (SI-073)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ฑ๓ €ธ๓ ฟ
  Flag for ร…ย entilj (SI-118)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ฒ๓ €น๓ ฟ
  Flag for Gornja Radgona (SI-029)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ธ๓ €ฑ๓ ฟ
  Flag for Muta (SI-081)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ฑ๓ €ท๓ ฟ
  Flag for ร„ล’rnomelj (SI-017)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ฒ๓ €ฑ๓ ฟ
  Flag for ร…ย kocjan (SI-121)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ธ๓ €ฒ๓ ฟ
  Flag for Naklo (SI-082)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ณ๓ €ต๓ ฟ
  Flag for Videm (SI-135)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €น๓ €ท๓ ฟ
  Flag for Kostanjevica na Krki (SI-197)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ฒ๓ €ฐ๓ ฟ
  Flag for Dobrepolje (SI-020)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ฑ๓ €ต๓ ฟ
  Flag for Starร…ยกe (SI-115)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ฐ๓ €ท๓ ฟ
  Flag for Rogatec (SI-107)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ด๓ €น๓ ฟ
  Flag for Komen (SI-049)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €น๓ €ด๓ ฟ
  Flag for Postojna (SI-094)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ถ๓ €ณ๓ ฟ
  Flag for Jezersko (SI-163)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ด๓ €ฐ๓ ฟ
  Flag for Vrhnika (SI-140)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ฒ๓ €ท๓ ฟ
  Flag for ร…ย tore (SI-127)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ฐ๓ €ณ๓ ฟ
  Flag for Ravne na Koroร…ยกkem (SI-103)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฒ๓ €ฑ๓ €ฐ๓ ฟ
  Flag for Sveti Jurij v Slovenskih Goricah (SI-210)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ฑ๓ €ฒ๓ ฟ
  Flag for Cerklje na Gorenjskem (SI-012)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ฒ๓ €ด๓ ฟ
  Flag for Dornava (SI-024)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ต๓ €ณ๓ ฟ
  Flag for Kranjska Gora (SI-053)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ธ๓ €น๓ ฟ
  Flag for Pesnica (SI-089)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ธ๓ €ด๓ ฟ
  Flag for Nova Gorica (SI-084)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ฒ๓ €ต๓ ฟ
  Flag for Dravograd (SI-025)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ฐ๓ €ฐ๓ ฟ
  Flag for Radenci (SI-100)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ธ๓ €ณ๓ ฟ
  Flag for ร…ย empeterรขโ‚ฌโ€œVrtojba (SI-183)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ฒ๓ €ธ๓ ฟ
  Flag for Tolmin (SI-128)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฐ๓ €ถ๓ €ธ๓ ฟ
  Flag for Lukovica (SI-068)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ท๓ €ธ๓ ฟ
  Flag for Selnica ob Dravi (SI-178)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €ณ๓ €ณ๓ ฟ
  Flag for Velenje (SI-133)
 • ๐Ÿด๓ ณ๓ ฉ๓ €ฑ๓ €น๓ €ฑ๓ ฟ
  Flag for ร…ยฝetale (SI-191)