• πŸ‡·
  Regional Indicator Symbol Letter R
 • πŸ§˜β€β™‚οΈπŸ’†β€β™€οΈπŸ€¬πŸ€·β€β™€οΈ
  Serenity Unleashed
 • πŸ’¨πŸ˜Œ
  Breath of Tranquility
 • πŸ‘‹πŸ˜Œ
  Relaxing Goodbye
 • πŸ”πŸ“š
  RE: Book Loop
 • πŸ’¨πŸ˜Œ
  Whispering Breeze
  • Make Your Own Emoji
  Try FastEmote
 • 😬➑️😌
  Tension Released
 • πŸ’¨πŸŒ¬οΈπŸ˜Œ
  Breath Break
 • πŸ§ΆπŸ’†β€β™‚οΈ
  Untangle Bliss
 • πŸ˜ŒπŸ’¨
  Exhale Bliss
 • πŸ‡·
  Regional Indicator Symbol Let­ter R
 • πŸ—£οΈπŸ’­πŸ’₯
  Release & Reveal
 • πŸ˜ŒπŸ’¨
  Breath Released
 • πŸ”›πŸšΆβ€β™‚οΈ
  Walkaway Relief
 • πŸ™ŒπŸ’†β€β™‚οΈπŸ’₯
  Inner Liberation
 • πŸŒ¬οΈπŸ’†
  Breathe & Relax
 • πŸ˜…πŸ’¨
  Whew!
 • πŸ’¨πŸ˜…
  Whew!
 • πŸ”“πŸ’†β€β™‚οΈ
  Release and Relax
 • πŸ§˜β€β™‚οΈπŸ”πŸ”„
  Refresh and Recur
 • πŸ”πŸ“–
  Read Again
 • πŸ”πŸ’Ί
  ReSeat Loop
 • πŸ–οΈπŸ’†β€β™‚οΈ
  Palm Calm
 • πŸ‘€πŸ’†β€β™‚οΈ
  Eye Soother
 • 🏹
  Bow and Arrow
 • πŸ”πŸ”‚πŸ”˜
  Single Loop Button
 • πŸ’†πŸ»β€β™€οΈπŸ’†πŸ»β€β™‚οΈπŸ’†πŸΌβ€β™€οΈπŸ’†πŸΌβ€β™‚οΈπŸ’†πŸ½β€β™€οΈπŸ’†πŸ½β€β™‚οΈ
  Relaxation Express
 • πŸ‘‹πŸ’†
  Soothing Hand Gesture
 • πŸ”„πŸ”„
  Mirror Image Connection
 • πŸŒ¬οΈπŸ’¨βοΈ
  Wind Release
 • πŸ˜ŒπŸ˜„
  Blissful Grin
 • πŸ”₯πŸ’†
  Heat Therapy Essential
 • πŸ‘πŸ’†
  Gentle Touch
 • πŸ”“πŸ’¬
  Unlock Conversations
 • πŸ”“πŸ’‘
  Unlocking Insight
 • πŸ”“
  Unlock Emoji Code
 • πŸ“¦πŸ”“πŸ‘
  Unbox Now
 • πŸ”—πŸ”πŸ”“
  Unlinking Paths
 • πŸ’¨πŸ˜Œ
  Breath Released
 • πŸ”πŸ“‚
  Folded Echoes
 • πŸ”„πŸ”πŸ”ƒ
  ReRe: The Reboot
 • πŸ”πŸ’»πŸ”„
  ReLooped
 • πŸ”“πŸŽ‰
  Unraveling the Celebration
 • πŸŽπŸ”“
  Gift Unlocked
 • πŸ”„πŸ…ΎοΈ
  Cycle of Omega
 • πŸ”“πŸ’»
  Unzip Files
 • πŸ”πŸ”“
  Unlock & Remove
 • πŸ”“πŸ“š
  Unstacked Knowledge
 • πŸ”“ πŸŒ™
  Unlocked Night
 • πŸŒ¬οΈπŸ’¨πŸ˜€
  Air Rage
 • πŸš½πŸ’¦
  Pee Splash
 • πŸ”„πŸ”πŸ”ƒ
  Fresh Start
 • πŸ”“πŸ‘οΈ
  Open Eye Unlocked
 • πŸ†“πŸŽ‰
  Free from Fate
 • πŸ”πŸ”
  Mastering Override Power
 • πŸ”₯πŸ’₯😌
  Inferno Release
 • πŸ˜ŒπŸ’¦πŸŒ€
  Purifying Waters
 • πŸ”“πŸ“¦
  Unlock Box
 • πŸΎπŸ”“
  Fizz Unleashed
 • πŸ”“πŸ’‘
  Unleash the Potential
 • πŸ”“πŸ†“πŸ˜Œ
  Free and Clear
 • πŸ”“πŸšͺ
  Open Access
 • πŸ”„πŸ’«πŸ†“
  Freeing Respite
 • πŸ”πŸ…ΏοΈ
  Recycled Echoes
 • πŸ’¦πŸ˜
  Splashy Satisfaction
 • πŸ”“πŸ’₯πŸ“¦
  Unlock Box Blast
 • πŸ”“πŸ’‘
  Unlocking Secrets
 • πŸ’¦πŸš½
  Pee Spot
 • πŸ§˜β€β™‚οΈπŸ’†β€β™€οΈπŸ’«
  Serenity Tremors
 • πŸŒ¬οΈπŸ’¨πŸ˜Œ
  Wind Pause
 • πŸ”“πŸ’‘
  Unlocking Potential
 • πŸ”πŸ’Ύ
  LoopSave
 • πŸ”“πŸ’«
  Unseal Magic
 • πŸŒπŸ”“
  Expand Horizons
 • πŸ”“πŸ’‘
  Unlocking Insight
 • πŸ”„πŸš©
  Unfurling Flags
 • πŸ”πŸ“₯
  Dual Input Loop
 • πŸ”πŸŽ΅
  ReTune Loop
 • πŸŽβž‘οΈπŸ”“
  Gift Unlock
 • πŸ”“πŸšͺ
  Openings Unlocked
 • πŸ”“πŸ”“πŸ”“
  Unlocking Secrets
 • πŸ”“πŸ€
  Unlock Silence
 • πŸ”“πŸ†‘
  Open Mode
 • πŸ”
  Repeat Loop
 • πŸ”πŸ
  Re-Pear Loop
 • πŸ”πŸ‘
  Repeal Rump Loop
 • πŸ”πŸ“šπŸ”
  Collocate Search Loop
 • πŸ”„πŸ’₯
  Repeat Blast
 • πŸ”πŸ“–
  Read Again
 • πŸ”πŸ“–
  Read Again
 • πŸ”„πŸ”
  Echoed Words
 • πŸ”“πŸ“¦
  Unbox it
 • πŸ”“πŸ‘‰
  Granting Permission: Embrace It
 • πŸ”“πŸ€
  Unlock the Silence
 • πŸ”“πŸ’Ό
  Unlock the Briefcase
 • πŸ’¨πŸ”₯😀
  Steam Release
 • πŸŒ¬οΈπŸ’†β€β™€οΈ
  Breath Ease
 • πŸ”“πŸŒž
  Open Dawn
 • πŸ”“
  Unlocking Secrets
 • πŸ’†β€β™€οΈπŸ’†β€β™‚οΈπŸ’€
  Relaxing Massage Session
  • Make Your Own Emoji
  Try FastEmote