• πŸš—πŸ˜”
  Gloomy Wheels
 • πŸ₯šπŸ˜”
  Sorrowful Egg
 • πŸ˜”πŸ‹πŸ’”
  Sour Heartache
 • πŸ˜”πŸ’”
  Desolate Heartbreak
 • πŸ˜”πŸ’”
  Lost Love
 • 🐾😿
  Solitary Feline
  • Make Your Own Emoji
  Try FastEmote
 • πŸ˜”πŸ’”
  Lost and Broken.
 • 🐰😒
  Sorrowful Hare
 • πŸ˜”πŸ’”πŸ˜ž
  Solitude Struggles
 • πŸšοΈπŸ˜”
  Forgotten Home
 • πŸ˜”πŸ’”
  Empty Heartache
 • πŸ˜”πŸ‘‡
  Sad Soul
 • πŸ”΅πŸ˜”
  Blue Solitude
 • πŸšοΈπŸ˜”πŸ’”
  Abandoned Heartache
 • πŸ™β€β™‚οΈπŸ’”
  Alone Heartache
 • πŸ‘§πŸ’”
  Yearning Heartache
 • πŸ˜”πŸ’”
  Solitary Desolation
 • πŸ˜”πŸ˜•
  Gloomy Expressions
 • πŸ˜”πŸ’§
  Gloomy Waters
 • πŸ‘€πŸ˜”
  Solitary Sorrow
 • πŸ˜”πŸ’”
  Heartache Hollow
 • 🚫🏠
  Homeless and Unsettled
 • πŸ±πŸ˜”
  Solitary Feline
 • πŸ˜”πŸ˜ž
  Deep Desolate Sorrow.
 • πŸ₯ΊπŸ’”
  Lonely Heartache: πŸ₯ΊπŸ’”
 • πŸ₯€πŸ’€πŸ˜”
  Withered Soul
 • πŸ˜”πŸ˜ž
  Melancholy Moods
 • πŸ’”πŸ₯΄πŸ˜«
  Desolate Hearts
 • πŸ™
  Slightly Frowning Face
 • πŸ˜ŸπŸ’”
  Heartache Alley
 • πŸšΆβ€β™‚οΈπŸ’”
  Abandoned Heartbreak
 • πŸ˜”πŸš«πŸ˜‚
  Mirthless Misery
 • πŸ˜’πŸ’”
  Sadness Unveiled
 • πŸ˜ŸπŸ˜©πŸ˜”
  Despair Unleashed
 • πŸ˜”πŸ’”
  Remorseful Heartache
 • β˜ΉοΈπŸ’”
  Unfortunate Emoticon Connection.
 • πŸ˜”πŸ€πŸ˜©
  Shared Sorrow
 • πŸ’”
  Shattered Love
 • πŸ΄πŸ’§πŸ˜”
  Sad Donkey
 • πŸ˜”πŸ’€
  Sleepy Blues
 • πŸ˜”πŸ‘„
  Sad Lips
 • πŸ˜’πŸ’§
  Tearful Tales
 • πŸ˜”πŸ˜•
  Deeper Sorrow
 • πŸ˜”πŸ˜£πŸ˜ž
  Sulking Express
 • πŸ§šβ€β™€οΈπŸ’”πŸ˜ž
  Fairy Heartbreak
 • πŸ˜’πŸ˜”
  Melancholy Musing
 • πŸ˜”πŸ’§
  Sorrowful Tears
 • πŸ’”πŸ˜’πŸ’”
  Broken Hearts
 • πŸ˜’πŸ’§πŸ˜­
  Sorrowful Tears
 • πŸ˜žπŸ’”
  Heartbreak Alley
 • 😒🐢
  Sorrowful Pup
 • πŸ”πŸ’”
  Heartbreak Search
 • πŸ˜”πŸ‘„
  Sulking Lips
 • πŸ™
  Slight Frown
 • πŸ˜”πŸ’”
  Gloomy Hearts
 • πŸ˜’πŸ’”
  Broken Hearts Cry
 • πŸ˜”πŸ’”
  Sorrowful Echoes
 • πŸ’”πŸ˜’
  Broken Love
 • πŸ™β€β™‚οΈπŸ’”
  Solitary Heartache
 • 🚒πŸ’₯πŸ˜”
  Shipwrecked Sorrow
 • πŸ‘ŽπŸ’”πŸ˜”
  Disparaged Hearts
 • πŸ˜”πŸ˜’πŸ˜ž
  Gloomy Pout
 • πŸ˜”πŸ’”
  Despair Unleashed
 • πŸ˜ πŸ˜”
  Gloomy Grit
 • πŸš«πŸ˜”
  Despairing Dreams
 • πŸ‘ŽπŸ˜”
  Despairing Disapproval
 • πŸ™‡β€β™‚οΈπŸ˜”πŸŒ§οΈ
  Rainy Despair
 • πŸ™πŸ˜’
  Gloomy Grumbles
 • πŸŒ΅πŸŒ™πŸ˜”
  Solitude Sands
 • πŸ‘©β€πŸ¦°πŸ’”
  Red-Haired Widows Heartache
 • πŸ˜’πŸ’”
  Heartbreak SOS
 • πŸ™πŸ’”
  Yearning Heartache
 • πŸ˜’πŸ’”πŸ˜ž
  Heartbreak Lament
 • πŸ˜”πŸ’”πŸ˜£
  Broken Hearts Unite
 • πŸ†˜πŸ˜«
  Desperate Cry
 • πŸšΆβ€β™‚οΈπŸ’”πŸ‘₯
  Lost Connections
 • πŸ˜”πŸ’”
  Desolate Heartache
 • πŸ˜žπŸ’”
  Heartbreak Alley
 • πŸ˜”πŸ’€
  Drowsy Desolation
 • πŸ‘ŽπŸ˜”πŸ’”
  Loveless Despair
 • πŸ˜”πŸ’”πŸ˜’
  Broken Inside
 • πŸ˜”πŸŒ§οΈπŸš«
  Gloomy Forecast Ahead
 • πŸ“ŒπŸ’”
  Painful Longing
 • πŸ˜”πŸ˜«
  Regretful Remorse
 • πŸ˜«πŸ’”
  Stress Agony
 • πŸ˜’πŸ’”πŸ˜­
  Heartbreak Hills
 • 😞
  Sad Emoji Feels
 • πŸ˜”πŸ’”πŸ˜’
  Heartache Chronicles
 • πŸ˜”πŸ˜ž
  Sulking Shadows
 • πŸŒ‘πŸ˜Ÿ
  Dark Desolation
 • πŸ˜”πŸ˜’πŸ˜ž
  Gloomy Pout
 • πŸ˜”πŸ’”πŸ•ŠοΈ
  Desolate Wings
 • πŸ’”πŸ˜’
  Shattered Love
 • πŸ˜”πŸ’§
  Shrouded Sorrow
 • πŸ˜’πŸ’”
  Heartbreak Hollow
 • πŸ˜”πŸ’”
  Heartache Blues
 • πŸ˜”πŸ’”πŸ˜’
  Heartache Blues
 • πŸ˜’πŸ’”
  Heartbreak Hymn
 • πŸ˜ŸπŸ’”
  Heartache
 • πŸ˜”πŸ’”
  Remorseful Reflections
  • Make Your Own Emoji
  Try FastEmote