• (._.) ( l: ) ( .-. ) ( :l ) (._.)
  They See Me Rolling, They Hating
 • 🪁
  Kite
 • 🩹
  Adhesive Bandage
 • 🪔
  Diya Lamp
 • 🇻🇺
  Flag: Vanuatu
 • 🪀
  Yo-Yo
 • 🇻🇳
  Flag: Vietnam
 • 🪕
  Banjo
 • 🪂
  Parachute
 • 🪓
  Axe
 • 🤿
  Diving Mask
 • ⛏️
  Pick
 • 🩰
  Ballet Shoes
 • ¯\_(⊙︿⊙)_/¯ = sad and confused
  Sad and Confused
 • 🗝️
  Old Key
 • 🇺🇿
  Flag: Uzbekistan
 • ༼(⁽͇ˊ̑⁾ ἴृ ⁽ˋ̑⁾͇)༽
  Dongers happy #5
 • (つಥ▽ಥ)つ⊂(ಥヮಥ⊂)
  High-Five Donger
 • ⋌༼ •̀ ⌂ •́ ༽⋋
  Dongers sad #9
 • 🗡️
  Dagger
 • 🩸
  Drop of Blood
 • 🤍
  White Heart
 • ˋ̧̧̖⁽⁽༼ ु˳̮̑̈༽ु⁾⁾ˋ̧̧̖♪
  Dongers sad #7
 • ༼ ԾɷԾ ༽
  Dongers #9
 • ༼ ຶཽཀ ຶཽ༽
  Dongers sad #8
 • ˓ ू༼ ்ͦ॔ཀ ்ͦ॓ू ༽
  Dongers happy #6
 • ༼ ꉺεꉺ ༽
  Dongers happy #3
 • ༼ ु ்ͦ॔ཫ ்ͦ॓༽ु ˒˒
  Dongers sad #1
 • ༼୨Ɵ͆ل͜Ɵ͆༽୨
  Dongers happy #10
 • ༼ꉺ౪ꉺ༽
  Dongers happy #2
 • ༼༭ຶཬ༤ຶ ༽
  Dongers #2
 • ༼ ༏༏ີཻ༾ヘ ༏༏ີཻ༾༾ ¡༽༽
  Raise Your Dongers #7
 • ♬♩♪♩ヽ༼ ˘ل͜ ˘ ༽ノ♬♩♪♩
  Music Donger
 • ¯\_ ༼ ಥ ‿ ಥ ༽ _/¯
  Dongers sad #10
 • ༼ ்ͦ॔ཫ ்ͦ॓༽
  Dongers sad #3
 • ༼・ิɷ・ิ༽
  Raise Your Dongers 7
 • ༼ᶿ᷇ཫᶿ᷆༽
  Dongers sad #4
 • ༼  ऀืົཀ  ऀืົ༽
  Dongers sad #5
 • ༼⁰ o⁰;༽
  Dongers happy #4
 • ┌ ༼ຈل͜ຈ༽ ┐
  Raise Your Dongers #1
 • ヽ༼ຈل͜ຈ༽ ノ
  Dongers happy #1
 • ヽ༼ຈل͜ຈ_/¯
  Raise Your Gigs
 • ⚒️
  Hammer and Pick
 • ༼ இɷஇ ༽
  Dongers #7
 • 🪐
  Ringed Planet
 • ༼՟ິͫཀ՟ິͫ༽
  Dongers sad #6
 • ༼ ༏༏ີཻ༾ヘ ༏༏ີཻ༾༾༽༽
  Raise Your Dongers 6
 • ༼ ु ்ͦ॔ཫ ்ͦ॓༽ु˒˒
  Dongers sad
 • ༼༼;; ;°;ਊ°;༽
  Raise Your Dongers 9
 • ༼ꉺლꉺ༽
  Raise Your Dongers 1
 • ༼ ͒ ̶ ͒༽
  Raise Your Dongers 8
 • ༼( ⁍ืེ – ⁍ื༽༽
  Raise Your Dongers 10
 • ヽ༼Ɵ͆ل͜Ɵ͆ヽ༽
  Dongers happy #9
 • ┌༼ຈل͜ຈ༽┐
  Raise Your Dongers 2
 • ༼ ͒ ͓ ͒༽
  Raise Your Dongers 11
 • ༼✷ɷ✷༽
  Raise Your Dongers 14
 • ༼༭ຶཬ༤ຶ༽
  Raise Your Dongers 12
 • ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ
  Raise Your Dongers 5
 • ༼ ಠل͟ಠ༽
  Raise Your Dongers 3
 • ༼இɷஇ༽
  Raise Your Dongers 13
 • ୧༼ ͡◉ل͜ ͡◉༽୨
  Raise Your Dongers 4
 • /༼ ༏༏ີཻ༾ヘ ༏༏ີཻ༾༾༽༽
  Dongers sad #2
 • ༼ ≖ɷ≖ ༽
  Dongers #10
 • ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽
  Raise Your Dongers #6
 • ༼ ಠل͟ಠ༽
  Raise Your Dongers #2
 • ༼ ✷ɷ✷ ༽
  Dongers #8
 • ༼ ꉺლꉺ ༽
  Dongers happy
 • ヽ ༼ ಠ益ಠ ༽ノ
  Raise Your Dongers #5
 • ヽ༼⊙_⊙༽ノ
  Dongers happy #7
 • ヽ(ຈل͜ຈ)ノ
  Raise Your Dongers 15
 • ୧ ༼ ͡◉ل͜ ͡◉༽ ୨
  Raise Your Dongers #3
 • ༼ •͟ ͜ • ༽
  Dongers #1
 • ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ
  Raise Ur Dongers
 • (๑˙❥˙๑)
  Love Prison
 • ༼ ・ิɷ・ิ ༽
  Raise Your Dongers #8
 • ♫ ┌༼ຈل͜ຈ༽┘ ♪
  Dongers happy #8
 • _̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲̲̲͡͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡
  A Nice House
 • ༼༼;; ;°;ਊ° ;༽
  Raise Your Dongers #10
 • ༼ꉺˇɷˇꉺ༽
  Dongers #4
 • ƪ(`▿▿▿▿ ´ƪ)
  Mutant Demon
 • 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
  Flag: Wales
 • (。◝‿◜。)
  Majin boo
 • ( ;,;)
  Cthulhu
 • ༼ ͒ ̶ ͒ ༽
  Raise Your Dongers #9
 • 🏓
  Table Tennis Paddle and Ball
 • 🗜
  Compression
 • 🏸
  Badminton Racquet and Shuttlecock
 • ლ(|||⌒εー|||)ლ
  Kissing Behind Bars
 • 🏴󠁨󠁵󠁫󠁥󠁿
  Flag for Komí¡rom-Esztergom (HU-KE)
 • 🏴󠁨󠁵󠁳󠁤󠁿
  Flag for Szeged (HU-SD)
 • 🏴󠁨󠁵󠁺󠁥󠁿
  Flag for Zalaegerszeg (HU-ZE)
 • 🏴󠁨󠁵󠁰󠁳󠁿
  Flag for Pécs (HU-PS)
 • 🏴󠁨󠁵󠁥󠁧󠁿
  Flag for Eger (HU-EG)
 • 🏴󠁨󠁵󠁳󠁳󠁿
  Flag for Szekszí¡rd (HU-SS)
 • 🏴󠁨󠁵󠁢󠁡󠁿
  Flag for Baranya (HU-BA)
 • 🏴󠁨󠁵󠁶󠁥󠁿
  Flag for Veszprém County (HU-VE)
 • 🏴󠁨󠁵󠁺󠁡󠁿
  Flag for Zala (HU-ZA)
 • 🏴󠁨󠁵󠁮󠁹󠁿
  Flag for Nyí­regyhí¡za (HU-NY)
 • 🏴󠁨󠁵󠁮󠁫󠁿
  Flag for Nagykanizsa (HU-NK)
 • 🏴󠁨󠁵󠁮󠁯󠁿
  Flag for Ní³grí¡d (HU-NO)