• β›΄
  Ferry
 • πŸ›³
  Passenger Ship
 • β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–€β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–€β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–„β–„β–€β–‘β–‘β–€β–€β–€β–€β–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–„β–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘β–€β–€β–€β–€β–‘β–‘β–‘β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–„β–„β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ
  thumbs up bish
 • πŸ›’
  Shopping Trolley
 • ( οΎŸβ–½οΎŸ ) /
  Good-bye #2
 • δΈ‰(卍 Λ˜Ο‰Λ˜))卍
  Nazi #1
 • (β•­β˜ž`oβ—ž oΒ΄)β•­β˜ž
  It is there!
 • [Μ²Μ…$Μ²Μ…(Μ²Μ…oΚ–o)Μ²Μ…$Μ²Μ…]
  Bucks
 • ࢞
  Among Us
 • γƒΎ(^ΰΈ΄βˆ€ ^ΰΈ΄)
  So Frienldy Salute
 • [Μ²Μ…$Μ²Μ…(Μ²Μ…o.o)Μ²Μ…$Μ²Μ…]
  Am I a ticket?
 • (;・Ρ・)ゝ”
  Hi My Friend
 • (>-<)/
  hi!
 • (。・ρ・ )
  Kid Saliva
 • ( Ν‘ ΝœΚ– Ν‘ )
  Lenny Face #1
 • ΰ»’( : Ν‘Β° Π΄ Β°Ν‘ : )ΰ₯­
  Saying hi #10
 • .+:q(οΎ‰ο½₯Ο‰ο½₯)οΎ‰οΎž
  Fart Dummy
 • ( β‘‰βŠ™ΘβŠ™)
  It Was Not Me
 • (β—Žο½€γƒ»Ο‰γƒ»Β΄)γ‚ž
  Blushed Salute
 • (Ω_Ξ©οΌ‰
  Hypnotised
 • (γƒŽ^βˆ‡^ )
  Happy regards
 • 乁(β«‘!β«’)ㄏ
  I'm Alerted
 • (γ€€οΎŸΠ”οΎŸ)<!!
  Yell
 • [Μ²Μ…$Μ²Μ…(Μ²Μ… οΎŸκ”’ ゚)Μ²Μ…$Μ²Μ…]
  Am i in a ticket?
 • ˭̞̑(β—žβŽΛƒα†ΊΛ‚)β—žβ‚Žβ‚Ž=͟͟͞͞
  Sending message
 • πŸ›₯
  Motor Boat
 • ( *´ω`*)γƒŽ
  Salute Dummy
 • γƒΎ(*・ω・)γƒŽ
  Salute Dummy Woman
 • 🏷
  Label
 • (οΏ£^οΏ£)γ‚ž
  Saluting #3
 • πŸ€™πŸΎ
  Call Me Hand, Type-5
 • (ο½€βˆ§Β΄γƒ‘)ρ))
  Saying hi #9
 • πŸ€™πŸΏ
  Call Me Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • πŸ€™πŸΌ
  Call Me Hand, Type-3
 • πŸ€™πŸ½
  Call Me Hand, Type-4
 • οΌˆβ–½Π΄β–½οΌ‰
  Confused #1
 • ( Ν‘^ ΝœΚ– Ν‘^ )
  Lenny Face #6
 • πŸ’†πŸ½
  Face Massage, Type-4
 • πŸ’†πŸΎ
  Face Massage, Type-5
 • πŸ‡¬πŸ‡²
  Flag for Gambia
 • (Β΄^Ο‰^)γƒŽ
  Good-bye #3
 • ( Ν‘β˜‰ ΝœΚ– Ν‘β˜‰ )
  Lenny Face #2
 • πŸ€™πŸ»
  Call Me Hand, Type-1-2
 • (οΏ£(oo)οΏ£)οΎ‰
  Piggy Salute
 • πŸ€™πŸ½
  Call Me Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • (οΏ£δΈͺοΏ£)
  Chinese face
 • ( ´⏒◑⏒)っ ✧
  That's my star
 • (Β΄β–½οΈΏβ–½` )
  what should i do
 • πŸ€™πŸΏ
  Call Me Hand, Type-6
 • ( Ν‘Β° ΝœΚ–β”œβ”¬β”΄β”¬β”΄
  Stalking you
 • πŸ’†πŸΌ
  Face Massage, Type-3
 • πŸ’†πŸΏ
  Face Massage, Type-6
 • ( οΎŸβ–½οΎŸ )/
  Say Hi Hello
 • (・3・)
  Duck Lips
 • (β€’Μ―Ν‘.β€’Μ―Ν‘)β€Žβ€‹
  Furry Eyebrows
 • πŸ€™πŸΎ
  Call Me Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • πŸ’†πŸ»
  Face Massage, Type-1-2
 • ( Β¬_Β¬ )οΎ‰
  Serious grettings
 • (´・ω・)っ✺
  Look at that firework
 • πŸ€™πŸ»
  Call Me Hand + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-1-2
 • 🀦🏿
  Face Palm, Type-6
 • (^_^)/
  Ohayo #3
 • (*゚͠ βˆ€ Ν )οΎ‰
  Intrigued Salute
 • ☾*βœ²β‹†Κš(β•Ή.β•Ή)ɞ
  Angel of the nite
 • 🀦🏻
  Face Palm, Type-1-2
 • <|ΰΉ‘ βŠ™Π”βŠ™|/
  Blushed Square
 • (●>Ο‰<)οΎ‰οΎž
  Blushed Man Salute
 • πŸ‡¨πŸ‡¬
  Flag for Congo - Brazzaville
 • πŸ‡¨πŸ‡©
  Flag for Congo - Kinshasa
 • πŸ‡©πŸ‡°
  Flag for Denmark
 • πŸ‡§πŸ‡Ά
  Flag for Caribbean Netherlands
 • πŸ™†πŸΌ
  Face With OK Gesture, Type-3
 • πŸ™†πŸΎ
  Face With OK Gesture, Type-5
 • πŸ’†πŸΌ
  Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-3
 • πŸ’†πŸ½
  Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-4
 • πŸ’†πŸΎ
  Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-5
 • πŸ’†πŸΏ
  Face Massage + Emoji Modifier Fitzpatrick Type-6
 • γƒΎ(οΌ ^ βˆ‡ ^ οΌ )γƒŽ
  Cheeks @
 • πŸ΄σ ­σ ¬σ €·σ Ώ
  Flag for Gao (ML-7)
 • πŸ‡§πŸ‡¦
  Flag for Bosnia & Herzegovina
 • “(ȍ!ȍ)‏
  Cupid Was Here
 • πŸ‡²πŸ‡¦
  Flag for Morocco
 • πŸ‡§πŸ‡±
  Flag for St. BarthΓ©lemy
 • πŸ‡ΈπŸ‡Ώ
  Flag for Swaziland
 • πŸ‡±πŸ‡¨
  Flag for St. Lucia
 • πŸ‡ΈπŸ‡Ή
  Flag for SΓ­Β£o TomΓ© & PrΓ­Β­ncipe
 • πŸ΄σ ­σ ¬σ €Άσ Ώ
  Flag for Tombouctou (ML-6)
 • πŸ™†πŸ»
  Face With OK Gesture, Type-1-2
 • /β•²/β•²/\/(Β° ΝœΚ–Β°)β”œβ”¬β”΄β”¬
  spider behind the wall
 • πŸ‡¦πŸ‡¬
  Flag for Antigua & Barbuda
 • ~(oβ—‡^)/
  Good-bye #6
 • πŸ‡ΌπŸ‡«
  Flag for Wallis & Futuna
 • 【ಠ!ಠ】
  What tf i'm watching?
 • πŸ‡³πŸ‡·
  Flag for Nauru
 • 🏴󠁭󠁬󠁒󠁫󠁯󠁿
  Flag for Bamako (ML-BKO)
 • ( ̄┏_┓ ̄)
  Moustache
 • (’ω’)
  Small Tiny Face
 • πŸ‡ͺπŸ‡Ή
  Flag for Ethiopia
 • (β‚Œγ…‡α†½γ…‡β‚Œ)
  Cat Face
 • πŸ‡¦πŸ‡΄
  Flag for Angola